Home / Mindfulness na de bevalling/onderzoek Uva

Mindfulness na de bevalling/onderzoek Uva

 

Gratis 9x mindfulness-partner training t.w.v. 900 euro

Kunnen jij en je partner een steuntje in de rug gebruiken na een moeilijke zwangerschap/bevalling? Of ken je anderen die dit hebben meegemaakt?

Vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat er een onderzoek van start naar de effecten van een 9-weekse mindfulness-partnertraining. Aan de training is een wetenschappelijk onderzoek verbonden. De mindfulness-partnertraining start, op woensdagavond 9 januari  2019 van 20.00 tot 22.00 uur , wanneer er genoeg deelnemers zijn. Locatie Dronten (Flevoland) of Amsterdam, afhankelijk van waar deelnemers vandaan komen.

Het doel van wetenschappelijk onderzoek naar de mindfulness-partnertraining

Uit eerder onderzoek blijkt dat het volgen van een mindfulness training erg effectief kan zijn in het verminderen van diverse klachten. We willen nu nagaan of ook de mindfulness-partner training effectief is voor moeders en partners die regieverlies of complicaties tijdens de bevalling hebben ervaren.

Met dit onderzoek willen wij graag eerst wat meer te weten komen over hoe het met u gaat: we vragen naar uw stemming en hoe het tussen u en uw partner gaat. Ook vragen we naar hoe u de zwangerschap en bevalling ervaren heeft, en hoe u daar op terugkijkt. Verder vragen we naar uw band met uw baby en hoe u eventueel huilen van uw baby ervaart. Dit vragen we door middel van een online vragenlijst. Als de vragenlijsten ingevuld zijn gaat u een online dagboekje bijhouden waarin u bijhoudt hoe u zich voelt, hoe het tussen u en uw partner gaat, hoe het tussen u en uw baby gaat, en hoe vaak uw baby huilt. Het dagboekje invullen kost u maximaal 5 minuten per dag.

Na een week start u met de eerste mindfulness-partner-trainingsbijeenkomst. U gaat verder met het bijhouden van het dagboekje. De mindfulness-partner training duurt 9 weken en de bijeenkomsten zijn wekelijks. Door middel van de dagboekjes kunnen we zien of welke veranderingen er zijn tijdens de mindfulness-partnertraining. Na afloop van de training vult u weer online de vragenlijsten in die u ook voordat u met de mindfulness-partner training begon heeft ingevuld. Twee maanden later vragen we u nogmaals dezelfde vragenlijsten online in te vullen.

Dit onderzoek is opgezet door orthopedagoog Roos Rodenburg, Verloskundige en mindfulnesstrainer Yvonne Tuinte, GZ-psycholoog Eva Potharst en Masterstudent Orthopedagogiek Irene Denters. We willen u graag vragen om mee te doen aan het onderzoek.

Wanneer kunt u meedoen aan het onderzoek?

U kunt meedoen aan het onderzoek als:

  • Uw baby tot 1,5 jaar oud is (wanneer uw baby ouder is, zullen we overleggen of het mogelijk is om mee te doen)                •U negatief terugkijkt op uw zwangerschap of bevalling
    •U en uw partner beiden deelnemen aan de mindfulness-partner training

Wat houdt het onderzoek voor u in?

U vult 3 keer online een vragenlijst in (voor de mindfulness-partnertraining en twee keer erna) waarin we onder andere vragen naar uw stemming, uw band met de baby en mogelijke klachten ten gevolge van de zwangerschap en/of de bevalling. Een week voordat de mindfulness-partnertraining start u met het bijhouden van het dagboekje. Het dagboekje blijft u bijhouden terwijl de training loopt. Het dagboekje kunt u gemakkelijk op uw telefoon of tablet invullen. We vragen daarbij van u dat u het dagboekje trouw bijhoudt, bij voorkeur op een vast tijdstip op de dag. Dat is belangrijk, omdat dit nodig is om goed betrouwbaar te kunnen onderzoeken of de training voor u werkt.

Waarom vragen wij ouders deel te nemen aan het onderzoek?

Zwanger zijn en bevallen, kan ouders voor flinke uitdagingen stellen. Uitdagingen die er weliswaar bij horen, maar die ouders dikwijls ook best zwaar vinden. Ons doel is het om ouders zo laagdrempelig mogelijk en zo plezierig mogelijk vanuit hun eigen omgeving te kunnen helpen met deze uitdagingen.

We hopen met dit onderzoek meer kennis te krijgen over hoe ouders de periode rondom de bevalling hebben ervaren en of het volgen van een mindfulness-partner training ouders handvatten kan bieden bij het verwerken van nare ervaringen, of dit uw stemming verbetert en hoe dit dan samenhangt met de band met uw partner en met uw baby, het huilgedrag bij baby’s en hoe we dit kunnen voorkomen. Deze kennis kan verloskundigen, gynaecologen, orthopedagogen, kinderartsen, psychologen en andere gezondheidszorgprofessionals in hun werk met ouders weer verder helpen. Zo komt dit uiteindelijk toekomstige ouders weer ten goede. Door uw deelname aan dit onderzoek kunt u hieraan bijdragen.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mailtje sturen naar partner.mindfulness.uva@gmail.comof Yvonne Tuinte (06-15535338).

Betrokkenen bij deze training en het onderzoek zijn: Verloskundige en mindfulnesstrainer Yvonne Tuinte, orthopedagoog Roos Rodenburg, GZ-psycholoog Eva Potharst en Masterstudent Orthopedagogiek Irene Denters

Top